Program wychowawczy "Kot w tarapatach" dla klas młodszych

W tym roku klasy pierwsze szkoły podstawowej przystąpiły do programu wychowawczego „Kot w tarapatach”.  Udział w programie trwa trzy lata. Głównym założeniem programu jest budowanie bezpiecznych relacji dzieci z dorosłymi opartych na zaufaniu i właściwym szacunku. Kształtowanie umiejętności zwracania się do dorosłego i do rówieśnika z prośbą o pomoc, wzajemne pomaganie sobie. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniach zorganizowanych przez Krakowski Ośrodek Terapii mają możliwość dzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi  lepszego zrozumienia stanów umysłowych dzieci a także właściwego ich odczytywania i rozpoznawania.
W tym roku przeprowadzone zostały zajęcia według dwóch scenariuszy:
„Kot w tarapatach”
„Kot w naszej klasie”
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzieci chętnie wypowiadały się, dzieliły się swoim doświadczeniem. Wykonały piękne prace plastyczne, które zostały wysłane do koordynatorów programu. W nagrodę każda z klas otrzymała pięknego, ręcznie zrobionego Kotka. Wspólnie wykonaliśmy dla niego domek, aby mógł zamieszkać w naszej klasie.
Mamy jednak zadanie specjalne. Wspólnie podjęliśmy decyzję o tym, że każdy z nas wyśle do Kotka pocztówkę ze swoich wakacji zaadresowaną na adres szkoły.
Mam nadzieję, że po wakacjach wszyscy wspólnie spotkamy się i będziemy mieć do opowiedzenia wiele ciekawych historii.
/KS/