Dopalaczom mówimy NIE!

         30 stycznia Panie pedagog naszej szkoły zaprosiły Policję z Komendy Miejskiej w Krakowie, w celu przeprowadzenia spotkania profilaktycznego z rodzicami uczniów  Szkoły Podstawowej nr 135 oraz z Gimnazjum nr 26. Tematem zajęć dla rodziców młodszych dzieci była „cyberprzemoc”. Z rodzicami uczniów gimnazjum zostały omówione zagrożenia w tym narkotyków i tzw. „dopalaczy”. Funkcjonariusz poinformował rodziców o odpowiedzialności karnej nieletnich. Jednocześnie zachęcał ich aby rozmawiali ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń.