Apel podsumowujący szczególne osiągnięcia uczniów

W środę 6 lutego odbył się apel dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej i klas 3 Gimnazjum podsumowujący szczególne osiągnięcia uczniów w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/19.
Nasi uczniowie wykazali się dużą  wiedzą i umiejętnościami w konkursach z języka angielskiego, matematyki, geografii, historii i ekologii organizowanych przez ZSO 35, Kuratorium Oświaty i inne podmioty zewnętrzne.
Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, drobnymi  upominkami i gromkimi brawami.
Gratulujemy i dziękujemy