1% podatku

Szanowni  Państwo,

      Dyrektor i cała wspólnota Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie serdecznie dziękuje Państwu za przekazanie 1% podatku.

1
      Dzięki Waszej życzliwości przez 4 lata zebraliśmy kwotę 51 169,00 zł. Wspólnie ze środkami budżetowymi szkoły i wkładem Rady Rodziców, przeznaczyliśmy na zakup tablic multimedialnych, laptopów, rzutnikaów 3D, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki, zabawek do świetlicy szkolnej i przedszkola oraz remont  sal lekcyjnych

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!


     Rokrocznie drobiazgowo rozliczamy się z podejmowanych inicjatyw oraz wydatkowanych środków przed Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „MAŁOPOLSKA”.
     Korzystając z możliwości, że każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować do kogo trafi 1% podatku dochodowego, który należny jest państwu, zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% na naszą szkołę, gdyż jesteście jedynym wsparciem inicjatyw nauczycieli. Każdy z Państwa w składanym zeznaniu podatkowym może wskazać konkretny cel przeznaczenia 1%. Będziemy wdzięczni, jeśli Państwo uznacie, że warto wesprzeć własne środowisko i własne dzieci, dzięki czemu wspólnie zrealizujemy oczekiwane inicjatywy dla dobra wspólnego.

Pragnę poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, każda osoba wspomagająca naszą szkołę ma przywilej skontrolowania na jaki cel zostały przeznaczone środki z przekazanego szkole 1%.

W celu przekazania 1% naszej szkole/przedszkolu proszę wybrać:
 
KRS 0000052078

     z dopiskiem ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 35 w Krakowie

                                                                                                                                         Z wyrazami wdzięczności
                                                                                                                                         Mariusz Wagiel
                                                                                                                                           /---/
                                                                                                                                           Dyrektor ZSO 35