Pracownicy niepedagogiczni

 

    NAZWISKO I IMIĘ
             STANOWISKO
                                                       ADMINISTRACJA
Stach Natalia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pigulak  Agnieszka
KSIĘGOWY
Makowska Dorota
SPECJALISTA ds. KADR
Zaręba  Monika
SPECJALISTA ds. UCZNIÓW
Łyko Alicja
SPECJALISTA ds. MAJĄTKU
Grabowska Agata
INTENDENT
                                                     OBSŁUGA SZKOŁY
Czeremcha Emanuela
SZEF KUCHNI
Czort Marzena
POMOC KUCH.
Niechaj Janina
POMOC KUCH.
Pabian Edyta
POMOC KUCH.
Góra Jolanta OBSŁUGA SZKOŁY
Maślanka Barbara OBSŁUGA SZKOŁY
Przetocka Magdalena OBSŁUGA SZKOŁY
Stróżak Stanisław OBSŁUGA SZKOŁY
Szymska Ewa OBSŁUGA SZKOŁY
Woźniak Krzysztof
KONSERWATOR
                                            OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Stróżak Lucyna
OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Dyna  Agnieszka
POMOC NAUCZYCIELA
Urbanik Renata
POMOC NAUCZYCIELA
Bochenek Krystyna
OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Budek Katarzyna
OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Wrona Alicja
OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Wrona Mieczysława
OBSŁUGA PRZEDSZKOLA
Bochenek Kazimierz
KONSERWATOR