Zamówienia publiczne


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie: Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” remontu kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie przy ul. Mirtowej 2.
Nr postępowania: ZSO35/P/1/19
                                                                                                                          Mariusz Wagiel
                                                                                                                /---/
                                                                                                            Dyrektor