O nas

 

Nasze Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych nastawionych na rozwój aktywności artystycznych (warsztaty plastyczne, muzyczne, warsztaty z udziałem rodziców). Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka. Pracujemy w oparciu o programy własne nauczycielek dotyczące aktywności artystycznej, współpracy z rodzicami i promocji zdrowia. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne. Dzieci i rodzice mają możliwość kontaktu ze specjalistami (psycholog, logopeda, rehabilitant). Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.