Plan lekcji dla Klasa VIII b

Szczegóły zajęć znajdują się w e-dzienniku

Poniedziałek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 EDB M. Chmiel 12
2. 8-50 - 9-35 Matematyka I. Chytry 24
3. 9-40 - 10-25 J. polski M. Malik 12
4. 10-30 - 11-15 Historia A. Wrona 11
5. 11-30 - 12-15 J. angielski A. Sikora - Michalik 19
6. 12-30 - 13-15 Chemia K. Wierzbicka 17
7. 13-20 - 14-05 Biologia M. Ślimak 17
8. 14-10 - 14-55 Religia M. Rochowiak 11
Wtorek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
2. 8-50 - 9-35 Fizyka K. Wierzbicka 17
3. 9-40 - 10-25 Matematyka I. Chytry 24
4. 10-30 - 11-15 WOS A. Wrona 11
5. 11-30 - 12-15 J. polski M. Malik 19
6. 12-30 - 13-15 WF R. Barnaś SG
7. 13-20 - 14-05 Informatyka R. Marona 20
8. 14-10 - 14-55 J. angielski A. Sikora - Michalik 16
Środa
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 J. niemiecki / J. hiszpański B. Kica / W. Urbanik - Pęk 16 / 12
2. 8-50 - 9-35 Chemia K. Wierzbicka 17
3. 9-40 - 10-25 Historia A. Wrona 11
4. 10-30 - 11-15 J. angielski A. Sikora - Michalik 22
5. 11-30 - 12-15 Godzina Wychowawcza A. Wrona 11
6. 12-30 - 13-15 Matematyka I. Chytry 24
Czwartek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 WDŻ I semestr A. Wrona 12
2. 8-50 - 9-35 WOS A. Wrona 11
3. 9-40 - 10-25 Matematyka I. Chytry 24
4. 10-30 - 11-15 J. angielski A. Sikora - Michalik 19
5. 11-30 - 12-15 Geografia A. Pabian 26
6. 12-30 - 13-15 J. polski M. Malik 12
7. 13-20 - 14-05 J. polski M. Malik 12
8. 14-10 - 14-55 WF R. Barnaś SG
Piątek
Lp. Godzina Lekcja Nauczyciel Sala
1. 8-00 - 8-45 J. niemiecki / J. hiszpański B. Kica / W. Urbanik - Pęk 19 / 10
2. 8-50 - 9-35 Fizyka K. Wierzbicka 17
3. 9-40 - 10-25 Matematyka I. Chytry 24
4. 10-30 - 11-15 J. polski M. Malik 12
5. 11-30 - 12-15 WF R. Barnaś SG
6. 12-30 - 13-15 WF R. Barnaś SG
7. 13-20 - 14-05 Religia M. Rochowiak 10